• دستورالعمل انتخاب شهرهای جهانی صنایع دستی

      بر اساس این آیین نامه کلیه شهرهای کشور بطور مستقل می توانند با توجه به وجود یک رشته صنایع دستی که در سطح ملی و جهانی شهرت قابل قبولی داشته باشد نامزد دریافت عنوان شهر جهانی صنایع دستی شوند.(world craft city) بر همین اساس و برپایه مصوبه شورای جهانی صنایع دستی در سال 2014میلادی شهرهای جهانی صنایع دستی بایستی دارای ویژگی­‌های زیر بوده و پس از انتخاب، به روند روبه گسترش خود در زمینه‌های هفتگانه ادامه بدهند.

      لازم به ذکر است اعتبار شهر جهانی به مدت 4سال بوده و پس از طی مدت 4 سال و به شرط رعایت ایجاد تمامی استانداردها و ایجاد ویژگی‌های مندرج در این دستورالعمل این عنوان قابل تمدید خواهد بود.
   
  الف) ویژگی‌های شهرهای جهانی صنایع‌دستی

  1. هر شهر، بایست وظایف تعریف شده خود را در قالب فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه صنایع دستی در قالب گزارش سالانه به شورای جهانی صنایع دستی ارائه دهد.
  2. با رسمیت پیدا کردن هر شهر جهانی صنایع دستی تبلیغات ملی و بین المللی جهت معرفی تمامی حوزه صنایع دستی آن شهر صورت پذیرد.
  3. بکارگیری صنایع دستی در نمادهای زندگی اجتماعی آن شهر بیش از پیش به چشم بخورد مانند عناصر شهری و فضاها و بافت ­های شهری
  4. تبادل هنرمندان و اعزام هنرمندان آن شهر به سایر مناطق و شهرها با هماهنگی شورای جهانی صنایع دستی (هنرمندان شهر جهانی) در الویت قرار گیرد.
  5. ساخت دهکده صنایع دستی جهت بازدید گردشگران در شهر جهانی صورت پذیرد.
  6. بهبود روابط دوستانه بین هنرمندان آن شهر جهانی با سایر هنرمندان جهان صورت پذیرد.
  7. ارائه کمک، تشویق و رونق کسب و کار هنرمندان شهر جهانی بگونه ای که  این موارد تغییر عمده­ای نسبت به قبل از انتخاب صورت گرفته باشد.
  تبصره: تمامی این ویژگی ها در قالب استانداردها در پیوست یک و شرح وظایف شهر جهانی در پیوست دو بصورت مجزا ارائه شده است.
   

  ب) استانداردهای شهر جهانی صنایع دستی براساس ابلاغ شورای جهانی صنایع دستی (wcc)

      بر اساس استانداردهای زیر هر شهری که دارای ویژگی‌ها و شرایط مورد نظر باشد می‌تواند با ارائه درخواست رسمی روسای دولتی شهر مانند شهردار، فرماندار و استاندار و تصمیم‌گیرندگان بخش صنایع دستی آن شهر مانند مدیرکل مربوطه و ارائه آن درخواست ها به معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بعنوان بالاترین مقام رسمی صنایع دستی در آن کشور بعنوان متقاضی کسب عنوان شهر جهانی صنایع دستی (world craft city) معرفی شود تا پس از ارزیابی­‌های بعمل آمده توسط هیأت داوری شورای جهانی صنایع دستی و بررسی در میان روسای مناطق مختلف شورای جهانی صنایع دستی و مجمع اصلی بعنوان شهر جهانی صنایع دستی انتخاب و معرفی شود.

  1- مزایای اقتصادی: معرفی محصولات در سطح جهانی
  • فروش محصولات در سطح جهانی
  • تبدیل شدن به برند بین المللی
  • رونق کسب و کار هنرمندان و صنعتگران
  2- مزایای فرهنگی اجتماعی: معرفی زوایای فرهنگی آن جامعه
   
  • استوار شدن پایه ملی فرهنگی صنایع دستی جامعه در سطح بین المللی
   استانداردهای تدوین شده در قالب 5 محور کلی ارائه می گردد. کلیه شهرهای داوطلب اخذ عنوان شهر جهانی صنایع دستی بایستی دارای شرایط زیر باشند:
  1. اطلاعات محصول صنایع دستی (32 امتیاز)

  • تاریخ، فرهنگ و سنت ­های نهفته (4 امتیاز)
  • پایداری و ماندگاری مواد اولیه بکار رفته (4 امتیاز)
  • شیوه ­های تولید (4 امتیاز)
  • طراحی (4 امتیاز)
  • نوآوری (4 امتیاز)           
  • گوناگونی تولید (4 امتیاز)
  • پروژه های تخصصی و گالری ها (4 امتیاز)
  • انتشارات و تبلیغات (4 امتیاز)
   
  1. ارزش محصولات (12 امتیاز)

  • ارزش فرهنگی (4 امتیاز)
  • ارزش اقتصادی (4 امتیاز)
  • ارزش اجتماعی (4 امتیاز)
   
  1. روش های آموزش در تولید محصولات (16 امتیاز)

  • آموزش های رسمی– آکادمیک بلند مدت (مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها) (4 امتیاز)
  • آموزش های رسمی– میان مدت (مدارس و دبیرستان ها)(2 امتیاز)
  • آموزش های غیررسمی– (سنتی ) (2 امتیاز)
  • فعالیت مدارس طراحی و مشارکت طراحان و هنرمندان در آموزش در این مدارس(4 امتیاز)
  • چاپ کتاب های صنایع دستی به زبان فارسی (2 امتیاز)
  • چاپ کتاب های صنایع دستی به دو زبان فارسی و انگلیسی (2 امتیاز)
   
  1. وضعیت صنعتگران و هنرمندان (12 امتیاز)

  • حقوق و درآمد بدست آمده از شرکت در نمایشگاه ها (4 امتیاز)
  • وضعیت کار صنعتگران (بیمه و مزایای رفاهی) (4 امتیاز)
  • سایر مزایای اجتماعی صنعتگران (4 امتیاز)
   
  1. برنامه های مشارکت های خلاقانه (12 امتیاز)

  • موزه ها، گالری ها و مدارس صنایع دستی (4 امتیاز)
  • پروژه های ارتقاء صنایع دستی (4 امتیاز)
  • پروژه های همکاری های علمی و بین المللی (4 امتیاز)
   
  1. نمای کلی شهر (16 امتیاز)

  • پراکندگی نمادهای صنایع دستی در فضاهای شهری (4 امتیاز)
  • بکارگیری صنایع دستی در مبلمان و دکوراسیون شهری (4 امتیاز)
  • بکارگیری صنایع دستی در دکوراسیون فضاها و مکان های اداری، دولتی و خصوصی(4 امتیاز)
  • بکارگیری نمادهای صنایع دستی در ورودی شهرها (نمایش برند ویژه) (4 امتیاز)
  تبصره: شهرهایی که قادر به کسب 50 تا 80 امتیاز شوند بعنوان شهر ملی صنایع دستی در کشور انتخاب خواهند شد.
   

  ج) روند اجرای مراحل انتخاب شهر جهانی صنایع دستی:

  1- تهیه طرح پیشنهادی (پروپوزال) برای انتخاب شهر. این طرح پیشنهادی باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:
  تاریخچه شهر- سابقه وجود رشته صنایع دستی- صنعتگران و هنرمندان- کارگاه‌های تولید و فروشگاه‌های عرضه- مراکز آموزش و پژوهشی- صادرات
  تمامی پروپوزال مربوطه دارای جداول و تصاویر بوده و حداکثر در 6 صفحه A4 به زبان انگلیسی تهیه شود.
  2- نامه درخواست انتخاب شهر جهانی از طرف مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، استاندار، شهردار و فرماندار به معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که تنها نماینده رسمی کشور در شورای جهانی صنایع دستی و یکی از مدیران منطقه آسیا و اقیانوسیه در شورای مذکور است (کلیه توصیه نامه ها باید به زبان انگلیسی تهیه و امضاء شود).
  3- ارائه نامه نهایی درخواست معاون  صنایع دستی و هنرهای سنتی به رئیس منطقه آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی.

  4- ارائه کلیه مدارک همراه با نامه درخواست رئیس منطقه آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی به رئیس شورای جهانی صنایع دستی.

  5- ارسال کلیه مدارک از سوی رئیس شورای جهانی صنایع دستی به روسای 5 منطقه شورا در اروپا، آفریقا، آمریکای لاتین و آمریکای شمالی جهت اظهارنظر سایر روسای مناطق.

  6- بررسی و رأی نهایی درخواست در مجمع عمومی شورا با حضور کلیه اعضا پس از گردآمدن نظرات.

   

  روند جهانی شدن مشهد، شهر جهانی گوهرسنگ های قیمتی

  • آغاز بررسي پتانسيل‌هاي شهر مشهد جهت پيشنهاد براي نامزدي شهر جهاني سنگ‌هاي قيمتي از نيمه دوم سال 1394
  • تقدیم طرح پيشنهادي در ديماه سال 1394 از سوي اداره كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي خراسان رضوي به شوراي جهاني صنايع دستي
  • ارائه نامه تاييد استاندار محترم، شهردار و فرماندار محترم مشهد به همراه طرح پيشنهادي نيز به شوراي جهاني صنايع دستي
  • ارسال جهت بررسي به كشور چين
  • بررسي و تاييد پروپوزال و حضور هيئت بازرسي در ارديبهشت 1395 در مشهد
  • تشكيل ستاد در اداره كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي خراسان رضوي
  • هماهنگي با بخش هاي خصوصي و نيز ارگان ها و سازمان هاي ذيربط
  • برنامه هاي بازديد از مراكز آموزشي، علمي،‌ فرهنگي، توليد و عرضه سنگ هاي قيمتي
  • داوری در روزهای 12 و 13 اردیبهشت ماه توسط گروه داوری شورای جهانی صنایع دستی منطقه آسیا و اقیانوسیه به سرپرستی خانم دکتر غدا هیجاوی
  • ارسال نتایج این داوری به مقر اصلی شورا در چین و معرفی مشهد به عنوان شهر جهانی سنگ های قیمتی همزمان با عید سعید فطر از سوی این شورا
       
   
  آغاز به کارتیم داوری
   
    بازدید تیم داوری از خانه ملک
   
   
  بازدید تیم داوری از گالری پارسیس
   
    بازدید تیم داوری از بازار رضا
   
   
  بازدید تیم داوری از سازمان زمین شناسی و اکتشاف معادن   شرکت در نشست خبری

   

ارتباط با ما

نشانی دبیرخانه: مشهد شهر جهانی صنایع دستی گوهر سنگ، بوستان کوهسنگی، موزه بزرگ خراسان

تلفن تماس: 37259311_37269070_37269502-051 داخلی 110,111

فکس: 05137269502

آدرس سایت: gemstones.razavichto.ir

ایمیل:  shahrejahanigoharsang@iran.ir
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق